Naar inhoud

Afschaffing voorrang van rechts op lokale hoofdwegen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De afschaffing van de voorrang van rechts op lokale hoofdwegen is een van de acties die in het gemeentelijk mobiliteitsplan staan. Wegen van hogere categorie (lokale wegen II – gebiedsontsluitende wegen) krijgen voorrang op wegen van lagere categorie (lokale wegen III – erftoegangswegen).

Geschiedenis

 

Op sommige lokale hoofdwegen was de voorrang van rechts reeds afgeschaft (Spoorstraat en Klinkaard) en op andere lokale hoofdwegen was de voorrang van rechts enkel afgeschaft voor fietsers (Steenstraat, Poortendriesstraat, Ronkenburgstraat, Suikerstraat). Dit is vooral een gevolg van de subsidievoorwaarden die de hogere overheid oplegt voor het aanleggen van aanliggende verhoogde fietspaden.

 

Om tot een uniform, duidelijk en veilig wegbeeld te komen werd de afschaffing van de voorrang van rechts op alle lokale hoofdwegen opgenomen in het mobiliteitsplan.

 

Wat zijn de lokale hoofdwegen in Lede

 

Er zijn twaalf lokale hoofdassen in Lede:

 

 • Oordegemkouter – Molenhoek – Smetlededorp – Schildekensstraat – Smetledestraat – Hofsmeer – Hoogledezijdestraat – Rijststraat – Reymeersstraat – Grotekapellelaan. Dit is de belangrijkste hoofdas. Andere lokale hoofdassen die aantakken op deze as moeten hun voorrang afstaan.
 • Hoging – Zwaanstraat
 • Stichelendries
 • Klinkaard – Speurtstraat – Oordegemdorp
 • Oud-Smetlede – Kapellenhoek
 • Serskampstraat
 • Papegemstraat – Essestraat – Langehaag
 • Bredestraat – Watermolenstraat
 • Ommeganglaan
 • Dr. Moenslaan – Olmendreefrede – Broeder De Saedeleerstraat – Steenstraat
 • Spoorstraat
 • Poortendriesstraat – Ronkenburgstraat - Suikerstraat

  

De wegen waar de voorrang van rechts wordt afgeschaft zijn in het oranje ingekleurd op bijgevoegde kaart.

Datum van het bericht: vrijdag 12 april 2019