Naar inhoud

Werken aan de nutsleidingen in Broeder De Saedeleerstraat en omgeving

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ter voorbereiding op de geplande rioleringswerken op initiatief van de gemeente Lede en Farys, starten vanaf 21 januari aanpassingswerken aan de nutsleidingen. Deze voorbereidende werken zullen normaliter duren tot einde mei.

 

Er zal gewerkt worden in de ruime omgeving van de Broeder De Saedeleerstraat door aannemer Wagro bvba (Baaikenstraat 5, Zele). Eandis is trekker van het project en zal fungeren als aanspreekpunt namens alle nutsmaatschappijen op de werf.

De werken gebeuren zoveel mogelijk in synergie. Dat wil zeggen dat alle betrokken partijen op voorhand samen hebben gezeten om de werken op elkaar af te stemmen.

De aanleg van de kabels en leidingen, het in dienst brengen van de nieuwe leidingen en het overkoppelen van de aansluitingen elektriciteit, gas en water gebeuren samen. Dit om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

 

De werken aan de nutsleidingen zijn nu al een paar weken aan de gang. Momenteel is de aannemer bezig met de aanleg van de nieuwe leidingen aan de pare kant van de Broeder de Saedeleerstraat. De aanlegwerken in Olmendreef (het gedeelte tussen Kluisberg en de Broeder de Saedeleerstraat), Kluisberg en Hollestraat zijn inmiddels afgerond.

Ook werden in die werkzone al enkele leidingen in dienst gebracht en start eerstdaags het overkoppelen van de huisaansluitingen op de nieuwe leidingen.

 

De aannemer start vanaf 25 februari de boring onder de spoorweg op. Die werken zullen ongeveer een week duren. Na de Krokusvakantie zal de pare kant in de Broeder De Saedeleerstraat afgewerkt zijn, om daarna de rijweg te dwarsen en terug te keren langs de onpare kant.


Het einde van de aanlegwerken (en dus ook de grootste hinder qua nutswerken) is voorzien rond half mei (naar gelang de weersomstandigheden). 

 

Datum van het bericht: woensdag 20 februari 2019