Naar inhoud

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS-programma) wil bijdragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kan van 16 augustus tot en met 16

oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

 

De nota kan u downloaden via www.omgevingvlaanderen.be of inkijken in het gemeentehuis, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.

Bezorg uw opmerkingen aan het gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer Plan-MER PAS (PL257), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via mer@vlaanderen.be

 

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Downloads

Datum van het bericht: donderdag 23 augustus 2018