Naar inhoud

Vacature administratief medewerk(st)er

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving in contractueel verband van een ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER 

voor de technische dienst - voltijds - niveau C1-C3 - wervingsreserve van 1 jaar.

Taken

 • Je werkt onder leiding van en rapporteert aan de ingenieur.
 • De focus ligt voornamelijk op de overheidsopdrachten. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig opstarten, zorgvuldig toepassen en opvolgen van de diverse overheidsopdrachten en procedures voor de verschillende entiteiten binnen de gemeente.
 • Je staat in voor het beheer van de verzekeringsdossiers,
  Je zorgt voor de opvolging van technische dossiers in verband met de gebouwen die eigendom zijn van de kerkfabrieken.
 • Je draagt bij tot een correct beheer van de begraafplaatsen,
 • Je voert een aantal administratieve handelingen uit inzake vergunningsaanvragen van nutsmaatschappijen.
 • Je verzorgt de administratieve opvolging van technische dossiers.
 • Je voert een aantal algemene administratieve taken uit.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je bent houder van een gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een van de gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
 • Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
 • Je slaagt in een aanwervingsexamen.

Hoe solliciteren

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv en kopie van het vereiste diploma uiterlijk 31 januari 2018 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan ook je sollicitatiebrief met je cv afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentesecretariaat of de personeelsdienst. Vermeld duidelijk of je beschikt over een rijbewijs.

 

Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus of die per mail verstuurd worden, komen niet in aanmerking.

Informatie

De functiekaart en het examenprogramma kunnen bekomen worden op de personeelsdienst van de gemeente en zijn hier te downloaden.

Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst, Markt 1, 9340 Lede:
- personeel@lede.be
- telefoon: 053 60 68 20

Datum van het bericht: vrijdag 12 januari 2018