Naar inhoud

Vacature technisch beambte - Gebouwen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van een TECHNISCH BEAMBTE - GEBOUWEN - contractuele voltijdse prestatie - vervangingscontract - Niveau E1-E3 - wervingsreserve van 1 jaar

Taken

 

  • Algemene kleine onderhoudswerken gemeentelijk patrimonium.

Voorwaarden

 

  • Slagen voor een aanwervingsexamen.

Aanbod

 

  • Een boeiende en afwisselende functie met ruimte voor initiatief;
  • Vergoeding volgens de barema’s: E1-E3;
  • Een voltijds vervangingscontract;
  • Een flexibele vakantieregeling;
  • Maaltijdcheques en fietsvergoeding;
  • Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.

Hoe solliciteren

 

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief of het inschrijvingsformulier met je cv uitsluitend per post tegen uiterlijk  31 januari 2018 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.

Uitdrukkelijk in de sollicitatiebrief vacature technisch beambte gebouwen vermelden.

Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentesecretariaat of de personeelsdienst.
Inschrijvingen per mail en sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus worden niet aanvaard.
De functiekaart, het inschrijvingsformulier en het examenprogramma kan hier gedownload worden en alle verdere inlichtingen kunnen verkregen worden op de personeelsdienst, Markt 1, 9340 Lede:
- personeel@lede.be
- telefoon: 053 60 68 20

Datum van het bericht: donderdag 21 december 2017