Naar inhoud

Openbaar onderzoek milieuvergunningsaanvraag: Geert Van Kerkhove - Oud-Smetlede 29

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het volgende dossier ligt momenteel  ter inzage bij de dienst milieu en landbouw: 
milieuvergunningsaanvraag (klasse 2): het exploiteren van een tuinbouwbedrijf, gelegen te Smetlede, Oud-Smetlede 29, door Geert Van Kerkhove.

Bij een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit betekent dat belanghebbenden het aanvraagdossier kunnen inkijken en opmerkingen en/of bezwaren over het dossier kunnen indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. De uiterste datum voor het indienen van een bezwaar is 17 januari 2018.

Datum van het bericht: maandag 18 december 2017