Naar inhoud

Openbaar onderzoek milieuvergunningsaanvraag: Norbert De Smet - Suikerstraat 92 + 96

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het volgende dossier ligt momenteel  ter inzage bij de dienst milieu en landbouw: 
milieuvergunningsaanvraag (klasse 2): het exploiteren van een bandencentrale, gelegen te Lede, Suikerstraat 92 + 96, door Norbert De Smet.

Bij een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit betekent dat belanghebbenden het aanvraagdossier kunnen inkijken en opmerkingen en/of bezwaren over het dossier kunnen indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. De uiterste datum voor het indienen van een bezwaar is 12 januari 2018.

Datum van het bericht: woensdag 13 december 2017