Naar inhoud

Beslissing deputatie mededeling kleine verandering: Garage Quipor bvba - Grote Steenweg 189 - 191

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het volgende dossier ligt momenteel  ter inzage op de dienst milieu en landbouw: beslissing van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen inzake de mededeling van kleine verandering aan een inrichting klasse 1 met als voorwerp: het veranderen van een servicestation met garage gelegen Grote Steenweg 198 - 191 door bvba Garage Quipor. 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu:

 

Vlaams minister van Leefmilieu
p/a Departement Omgeving
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplannen en - projecten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

 

De uiterste datum voor het indienen van het beroep is 30 november 2017.

Bij het beroepsschrift moet je de volgende documenten voegen:

  • een attest van de aanplakkingstermijn, dat je bij het gemeentesbestuur kan verkrijgen
  • het bewijs van de betaling van de dossiertaks die van toepassing is op de indiening van een beroepsschrift (6,20 euro op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 (BIC: BBRUBEBB) van Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten, met vermelding: “VLAREM- dossiertaks beroep eerste klasse”).
Datum van het bericht: dinsdag 31 oktober 2017