Naar inhoud

Vacature milieudeskundige

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving in contractueel verband van een MILIEUDESKUNDIGE voor de dienst milieu en landbouw - halftijds - niveau B1-B3 - bepaalde duur.

Taken

 • Je werkt onder leiding van en rapporteert aan de milieuambtenaar;
 • Jouw functie kadert binnen het streven om een duurzaam gemeentelijk beleid uit te bouwen;
 • Je ziet toe op de geïntegreerde aanpak van een aantal aspecten van het gemeentelijk milieubeleid waaronder de voorkoming van huishoudelijke afvalstoffen, het duurzaam gebruik van water, het duurzaam productgebruik, het beperken van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, rationeel energieverbruik en mobiliteit;
 • Je staat in voor de opvolging en de uitvoering van de actieplannen:
  o overleggen met hogere overheid,
  o sensibilisatie van en overleg met diverse doelgroepen,
  o uitwerken en opvolgen van diverse acties en voorbeeldprojecten (meewerken aan de opmaak van subsidie-, belastings- en retributiereglementen, gemeentelijke plannen en reglementen screenen op duurzame criteria, uitwerken en ondersteunen van scholenacties, bedrijfsinterne milieuzorg);
 • Je registreert en behandelt ingediende milieuklachten in samenwerking met de milieuambtenaar;
 • Je volgt het beheer op van bermen, grasvelden en bloemenperken en ander groenpatrimonium die eigendom van de gemeente zijn;
 • Je voert administratieve en ondersteunende taken uit.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je bent houder van een bachelordiploma (of bij overgangsmaatregel een hiermee gelijkgesteld diploma) dat toegang verleent tot betrekkingen van het niveau B.
 • Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
 • Je slaagt in een selectieproef.

Aanbod

 • Een boeiende en afwisselende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief;
 • Vergoeding volgens de barema’s: B1-B3;
 • Een halftijdse contractuele betrekking, bepaalde duur;
 • Maaltijdcheques en fietsvergoeding;
 • Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.

Hoe solliciteren

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv en kopie van het vereiste diploma uiterlijk 30 november 2017 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan ook je sollicitatiebrief met je cv afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentesecretariaat of de personeelsdienst.

 

Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus of die per mail verstuurd worden, komen niet in aanmerking.

Informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst, Markt 1, 9340 Lede:
- personeel@lede.be
- telefoon: 053 60 68 20

Datum van het bericht: vrijdag 27 oktober 2017