Naar inhoud

Vacature administratief medewerk(st)er

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving in contractueel verband van een ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER voor de dienst burgerzaken - voltijds - niveau C1-C3 - wervingsreserve van 1 jaar.

Taken

  • Je werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris;
  • Je verzorgt de administratieve verwerking en registratie van en informeert de burgers over bevolkingsaangelegenheden en vreemdelingenaangelegenheden;
  • Je zorgt voor de opmaak van aktes, dossiers en documenten met betrekking tot de burgerlijke stand en houdt de registers en statistieken bij;
  • Je verricht een aantal kassa-activiteiten.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Je bent houder van een gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een van de gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
  • Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
  • Je slaagt voor een aanwervingsexamen.

Hoe solliciteren

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv en kopie van het vereiste diploma uiterlijk 15 december 2017 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan ook je sollicitatiebrief met je cv afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentesecretariaat of de personeelsdienst. Vermeld duidelijk of je beschikt over een rijbewijs.

 

Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus of die per mail verstuurd worden, komen niet in aanmerking.

Informatie

De functiekaart kan bekomen worden op de personeelsdienst van de gemeente en is hier te downloaden.

Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst, Markt 1, 9340 Lede:
- personeel@lede.be
- telefoon: 053 60 68 20

Datum van het bericht: dinsdag 05 december 2017