Naar inhoud

Bericht van onderzoek

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld over de vraag tot afschaffen van een deel van buurtweg nr. 6 te Oordegem en bijhorende wijziging van de rooilijn, ter hoogte van Ouden Heirweg 68, 5e kadastrale afdeling, sie C nr. 427E – 433a .

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken van 16 oktober tot 16 november 2017, tijdens de openingsuren.

 

Opmerkingen en bezwaren kunnen schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede, voor 16 november 2017.

 

Mondelinge bezwaren worden aanvaard bij de sluiting van het onderzoek op 16 november 2017, tussen 10 uur en 11 uur, bij de dienst grondgebiedzaken.

 

 

Datum van het bericht: woensdag 18 oktober 2017