Naar inhoud

Vacature administratieve assistent(e)

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving in contractueel verband van een 
ADMINISTRATIEVE ASSISTENT(E) voor de dienst patrimonium - 15,2/38 - Niveau D1-D3 - wervingsreserve van 1 jaar.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B;
  • Je slaagt in een aanwervingsexamen.

Taken

  • Je werkt onder leiding van en rapporteert aan de secretaris;
  • Je houdt toezicht op de naleving van de reglementen en het juiste gebruik bij de terbeschikkingstelling van gemeentelijke lokalen aan verenigingen en particulieren.

Hoe solliciteren

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv en een kopie van het vereiste diploma uiterlijk 15 december 2017 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.

Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentesecretariaat of de personeelsdienst.

Vermeld duidelijk of je beschikt over een rijbewijs.

Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus of die per mail verstuurd worden, komen niet in aanmerking!

 

Datum van het bericht: dinsdag 05 december 2017