Naar inhoud

Werken Infrabel

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

In het voorjaar van 2017 heeft Infrabel twee bufferbekkens langs de spoorweg afgewerkt. Nu start Infrabel met de volgende stap in een betere waterhuishouding voor de spoorweg L50A. Er worden collectoren aangelegd bovenaan de spoortalud. Deze collectoren zullen er voor zorgen dat het omgevingswater van de aanpalende gronden ook terecht komt in de bufferbekkens. In de Oude Heirweg hebben Aquafin en Infrabel de handen in elkaar geslagen. De riolering in de Oude Heirweg wordt tijdens de werken van Infrabel mee aangelegd, zodat de hinder voor de buurtbewoners beperkt kan blijven.

 Meer info

Datum van het bericht: dinsdag 10 oktober 2017