Naar inhoud

Beslissing deputatie milieuvergunningsaanvraag: Politiezone Erpe-Mere / Lede - Hoogstraat 175

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het volgende dossier ligt momenteel  ter inzage op de dienst milieu en landbouw: beslissing van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen inzake de milieuvergunningsaanvraag klasse 2 met als voorwerp: het exploiteren van een politiehuis gelegen Hoogstraat 175 door Politiezone Erpe-Mere / Lede.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu:

 

Vlaams minister van Leefmilieu
p/a Departement Omgeving
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplannen en - projecten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

 

De uiterste datum voor het indienen van het beroep is 30 oktober 2017.

Bij het beroepsschrift moet je de volgende documenten voegen:

  • een attest van de aanplakkingstermijn, dat je bij het gemeentesbestuur kan verkrijgen
  • het bewijs van de betaling van de dossiertaks die van toepassing is op de indiening van een beroepsschrift (6,20 euro op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 (BIC: BBRUBEBB) van Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten, met vermelding: “VLAREM- dossiertaks beroep tweede klasse”).
Datum van het bericht: woensdag 27 september 2017