Naar inhoud

Vacature technisch beambte wegen - wijzigingen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van een VOLTIJDS BEAMBTE voor de technische dienst - weddeschaal E1-E3 - contractueel.

Gewijzigde aanwervingsvoorwaarden (rijbewijs B niet vereist) - inschrijvingsdatum verlengd tot en met 3 november 2017.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Slagen in een aanwervingsexamen.

Taken

De technische dienst staat in voor het plannen, het uitwerken, het uitvoeren en het opvolgen van werken in eigen beheer, van uitbestede werken, alsook het goedkeuren en opvolgen van werken door de nutsbedrijven.

 

Je maakt deel uit van de subdienst Uitvoering – Wegen die instaat voor de werken in eigen beheer met betrekking tot de beperkte aanleg en herstellingen van wegen, voet- en fietspaden alsook de beperkte aanleg van rioleringen en het aansluiten van woningen op het rioleringsnet.

Aanbod

  • Een boeiende en afwisselende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief,
  • Vergoeding volgens de barema’s: E1-E3,
  • Een voltijdse contractuele betrekking,
  • Een flexibele vakantieregeling,
  • Ruime opleidingsmogelijkheden,
  • Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding,
  • Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.

Hoe solliciteren

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief of het inschrijvingsformulier met je cv uitsluitend per post tegen uiterlijk  3 november 2017 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.

Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentesecretariaat of de personeelsdienst.
Inschrijvingen per mail en sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus worden niet aanvaard.
De functiekaart, het inschrijvingsformulier en het examenprogramma kan hier gedownload worden en alle verdere inlichtingen kunnen verkregen worden op de personeelsdienst, Markt 1, 9340 Lede:
- personeel@lede.be
- telefoon: 053 60 68 20

 

Datum van het bericht: maandag 30 oktober 2017