Naar inhoud

IBO 't Klavertje 4: woensdagnamiddag

Kinderen moeten vooraf ingeschreven worden voor de opvang op woensdagnamiddag. Dit kan enkel via e-mail (inschrijvingsformulier als bijlage) naar kinderopvang@lede.be. Inschrijven voor woensdagnamiddag in maart en april kan vanaf donderdag 21 januari om 18.30 uur.

De inschrijvingen zullen worden aanvaard tot de voorafgaande dinsdag om 9 uur of zolang de maximale opvangcapaciteit niet wordt overschreden. Enkel en alleen kinderen die ingeschreven zijn, zullen worden aanvaard op woensdagnamiddag. Er kan niet persoonlijk of telefonisch worden ingeschreven.

 

Nieuwe kinderen zijn welkom in de kinderopvang vanaf het moment dat we het volledige inschrijvingsdossier in ons bezit hebben.

 

Annulatie van een inschrijving op woensdagnamiddag kan enkel schriftelijk worden doorgegeven ten laatste de 2de werkdag voorafgaand aan de gereserveerde woensdagnamiddag.

Bij geen of laattijdige annulatie van een woensdagnamiddag is een bedrag van 10 euro per kind per woensdagnamiddag verschuldigd.

Bij ziekte kan de dag zelf worden geannuleerd. Mits voorlegging van een ziekteattest wordt er geen boete aangerekend.

 

In zitting van 9 februari 2010 van het college van burgemeester en schepenen werd beslist om ouders die hun facturen tijdig betalen voorrang te geven om hun kinderen in te schrijven.
Voor verdere informatie kan je contact opnemen met de dienst kinderopvang, 053 60 68 63 of kinderopvang@lede.be

Datum van het bericht: maandag 01 februari 2021