Naar inhoud

Sociaal tarief bij de dienst kinderopvang, de jeugd- en de sportdienst

De diensten hanteren sociale tarieven voor de kinderopvang, het speelplein en alle sportactiviteiten.

Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot 20.000 euro (per persoon ten laste mag je hier 1.000 euro bijtellen) genieten een sociaal tarief van 50% van de ouderbijdrage of het deelnemersgeld.

 

Voor gehuwden wordt het gezamenlijk belastbaar inkomen genomen en voor samenwonenden de optelsom van het belastbaar inkomen van elk van de partners.

 

Indien je denkt in aanmerking te komen, bezorg dan een kopie van je aanslagbiljet (aanslagjaar 2017, inkomsten van 2016) aan de dienst in kwestie.

 

Om in aanmerking te komen voor sociaal tarief voor het speelplein, moet je je attest voor zondag 1 juli aan de jeugddienst bezorgen.

Datum van het bericht: maandag 03 december 2018