Naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur, de voorbereiding en uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het college vergadert wekelijks in besloten vergadering over uiteenlopende problemen en vragen: daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte, gebruik van materialen en lokalen, …

Het college bestaat uit de burgemeester-voorzitter, vijf schepenen en de OCMW-voorzitter.

Klik in de rechterkolom op samenstelling om de bevoegdheden en zitdagen van de leden van het college te bekijken.
Samenstelling