Naar inhoud

Samenwerkingsverbanden

Het gemeentebestuur is voor bepaalde bevoegdheden een samenwerking aangegaan met andere besturen. Die samenwerkingsverbanden bestaan onder verschillende vormen. Hier vind je de belangrijkste vormen van samenwerking waar onze gemeente deel van uitmaakt.

Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer Westlede

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu (Ilva)

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie (Solva)

Lokaal gezondheidsoverleg (Logo)

BibArt

Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen

Scheldeland

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen