Naar inhoud

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en is bevoegd voor alles wat van gemeentelijk belang is. De gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen en de gemeentelijke politieverordeningen.
Het aantal raadsleden is in functie van het bevolkingsaantal. In Lede is de gemeenteraad samengesteld uit 25 gemeenteraadsleden.
De verdeling van de zetels voor de legislatuur 2019-2024 is als volgt:
* CD&V: 10 zetels
* N-VA: 4 zetels
* Open Lede: 4 zetels

* Groen: 3 zetels
* De Coöperatie: 2 zetels
* Lede Vlaams en Zinvol: 2 zetels.

De voorzitter van de gemeenteraad is Jo Maebe (Groen).

Uit hun midden kiezen de raadsleden de schepenen. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en schepenen.


De gemeenteraad vergadert in principe elke derde donderdag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1, Lede) om 19.30 uur. De openbare zitting kan door iedereen bijgewoond worden. Het openbare gedeelte van de zitting wordt ook opgenomen. 

Data gemeenteraden in 2021:

  • donderdag 21 januari

  • donderdag 25 februari

  • donderdag 18 maart 

  • donderdag 22 april 

  • donderdag 20 mei 

  • donderdag 17 juni 

  • donderdag 16 september 
  • donderdag 21 oktober 

  • donderdag 18 november 

  • donderdag 16 december

Het huishoudelijk reglement vindt u hier.

Met betrekking tot de privacy vindt u hier onderstaande documenten:
- Privacyverklaring
- Privacy register verwerkingsactiviteiten artikel 30.


Klik in de rechterkolom op samenstelling voor de contactgegevens van de leden van de gemeenteraad. 

Klik in de rechterkolom op agenda en verslagen voor de agenda en verslagen van de vorige gemeenteraden.  Vanaf december 2019 zijn de audioverslagen van de raadzittingen hier te beluisteren.

Agenda & Verslagen Samenstelling