Naar inhoud

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en is bevoegd voor alles wat van gemeentelijk belang is. De gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen en de gemeentelijke politieverordeningen.
Het aantal raadsleden is in functie van het bevolkingsaantal. In Lede is de gemeenteraad samengesteld uit 25 gemeenteraadsleden.
De verdeling van de zetels voor de legislatuur 2013-2020 is als volgt:
* CD&V: 8 zetels
* N-VA: 5 zetels
* Open Vld: 6 zetels
* sp.a: 2 zetels
* Groen: 1 zetel
* Vlaams Belang: 1 zetel

* Onafhankelijk: 2 zetels.

De voorzitter van de gemeenteraad is Erik Vandormael (CD&V).

Uit hun midden kiezen de raadsleden de schepenen. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en schepenen.
De gemeenteraad vergadert in principe elke derde donderdag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1, Lede) om 19.30 uur. De openbare zitting kan door iedereen bijgewoond worden.  

Data gemeenteraden in 2015:

  • donderdag 19 februari
  • donderdag 19 maart
  • donderdag 16 april
  • donderdag 21 mei
  • donderdag 18 juni
  • donderdag 17 september
  • donderdag 15 oktober
  • donderdag 19 november
  • donderdag 17 december


Klik in de rechterkolom op samenstelling om de contactgegevens van de leden van de gemeenteraad te bekijken. 

 

 

 

Klik in de rechterkolom op agenda en verslagen om de verslagen van de vorige gemeenteraden en de agenda van de volgende gemeenteraad te bekijken.

Agenda & Verslagen Samenstelling