Naar inhoud

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en is bevoegd voor alles wat van gemeentelijk belang is. De gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen en de gemeentelijke politieverordeningen.
Het aantal raadsleden is in functie van het bevolkingsaantal. In Lede is de gemeenteraad samengesteld uit 25 gemeenteraadsleden.
De verdeling van de zetels voor de legislatuur 2013-2018 is als volgt:
* CD&V: 8 zetels
* N-VA: 5 zetels
* Open Vld: 4 zetels
* sp.a: 2 zetels
* Groen: 1 zetel
* Vlaams Belang: 1 zetel

* Onafhankelijk: 4 zetels.

De voorzitter van de gemeenteraad is Erik Vandormael (CD&V).

Uit hun midden kiezen de raadsleden de schepenen. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en schepenen.
De gemeenteraad vergadert in principe elke derde donderdag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1, Lede) om 19.30 uur. De openbare zitting kan door iedereen bijgewoond worden.  

Data gemeenteraden in 2018:

 • donderdag 18 januari

 • donderdag 15 februari

 • donderdag 15 maart 

 • donderdag 19 april 

 • donderdag 17 mei 

 • donderdag 21 juni 

 • maandag 9 juli 
 • donderdag 18 oktober 

 • donderdag 22 november 

 • donderdag 20 december


   


Klik in de rechterkolom op samenstelling om de contactgegevens van de leden van de gemeenteraad te bekijken. 

 

 

 

Klik in de rechterkolom op agenda en verslagen om de verslagen van de vorige gemeenteraden en de agenda van de volgende gemeenteraad te bekijken.

Agenda & Verslagen Samenstelling